PL / EN

O nas

Kim jesteśmy

Vinci Capital jest polską spółką inwestycyjną, koncentrującą działalność w regionie Europy Środkowej. Specjalizujemy się w świadomym pomnażaniu kapitału, wykorzystując do tego naszą wyjątkową wiedzę biznesową oraz bogate doświadczenie. Inwestujemy w małe i średnie firmy o wysokim potencjale wzrostu, a także wspieramy nowatorskie pomysły biznesowe na etapie ich powstawania.

Kluczowe dla spółki obszary inwestycyjne to: telekomunikacja, gastronomia, edukacja.

Jednocześnie cały czas poszukujemy nowych, ciekawych projektów inwestycyjnych w dynamicznie rosnących sektorach gospodarki zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Europy.

Misja, Wizja, Strategia

Misja
Świadomie kreujemy wartość dodaną naszych inwestycji.

Wizja
Chcemy stworzyć silną grupę kapitałowo-inwestycyjną, której najistotniejszym atutem w kreowaniu wartości i rynkowych przewag konkurencyjnych będzie kapitał ludzki.

Strategia
Koncentrujemy się na krajowych i międzynarodowych projektach posiadających wysoki potencjał wzrostu. Inwestujemy długoterminowo budując trwałe relacje biznesowe.

Nasz Zespół

Janusz Arciszewski

Prezes Zarządu

Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Inicjator budowy innowacyjnej w Polsce sieci telekomunikacyjnej (HFC), która udostępniała usługi telewizji kablowej, telefonii oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą jednego łącza. Od 1999 r. Prezes firmy Aster City Cable Sp. z o.o. W latach 2003 - 2011 Prezes i Dyrektor Zarządzający firm z Grupy ASTER. Obecnie prywatny inwestor poszukujący biznesowych nisz w Polsce i zagranicą. Odpowiedzialny za całościową strategię rozwoju Vinci Capital oraz utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi.

Emilia Arciszewska

Członek Zarządu

Absolwentka Carroll School of Management, Boston College w Bostonie oraz programu MBA w IE Business School w Madrycie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych w Nowym Jorku, Londynie i Madrycie. Od 2012 współtworzy markę akcesoriów wnętrzarskich działającą na Filipinach zgodnie z zasadami fair trade. W Vinci Capital odpowiada za wdrażanie projektów marketingowych i sprzedażowych wybranych spółek oraz poszukiwanie nowych inwestycji.

Krzysztof Arciszewski

Członek Zarządu

Absolwent New York University oraz University of Oxford. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. jako Management Consultant dla Capgemini US LLC w Nowym Jorku w grupie TME (Telecom, Media and Entertainment) przy realizacji projektów Strategy and Operations. Związany z inwestycjami kapitałowymi od 2011 roku. W spółce Vinci Capital odpowiedzialny za projekty inwestycyjne na rynku edukacyjnym oraz za nowe inwestycje.

Daniel Łazuga

Prokurent

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez lata związany z rynkiem edukacyjnym i wydawniczym, a także rynkiem nieruchomości komercyjnych w Polsce. Z inwestycjami kapitałowymi związany od 2012 roku. W spółce Vinci Capital odpowiedzialny za kontrolę finansową wybranych spółek grupy oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność procesów biznesowych. Analityk biznesowy wspierający kreowanie wizerunku grupy kapitałowej.